En guide i att starta upp samverkande sjukvård

Guiden

Lathund 1177-uppdrag

Lathund IVPA-uppdrag

Lathund Assistansuppdrag från hemtjänst

Lathund Assistansuppdrag från vårdcentral/Jourcentral

Lathund Assistansuppdrag mellan ambulans och hemsjukvård

Lathund Assistansuppdrag från MÄVA

Lathund MÄVA-direkt

Lathund försättsblad

Lathund innehållsförteckning

Senast uppdaterad: 2018-11-26 09:02